พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 3 เมษายน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 328 คน สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ…………………………….Website : http://tab.thai-tech.ac.th/Youtube : TAB Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECHCall Center : 035-336335

admin_tab

April 4, 2022

ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ…………………………….Website : http://tab.thai-tech.ac.th/Youtube : TAB Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECHCall Center : 035-336335

admin_tab

March 16, 2022

อบรมการใช้หุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท My Robot Time  โดยอาจารย์รวีวัชร์ ตรีสินบุรพงษ์ วิทยากรจาก บริษัท My Robot Time โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาในสนาม ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินขึ้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Robot  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

admin_tab

February 22, 2022

พิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ (Knowledge andprofessional experience) โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานวิทยาลัยในเครือ ไทย-เทค นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ พร้อม คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งในโครงการปั้นเยาวชนให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นของสถานศึกษาอันมีห้องปฏิบัติการณ์อาชีพ คือ 1.​สปา 2.เสริมสวย 3.ห้องครัว 4.ห้องเบเกอร์รี่ 5.ร้านเครป 6.คาเฟ่กาแฟ น้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มรประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติจริงสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

admin_tab

February 22, 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับ 3 ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ…………………………….Website : http://tab.thai-tech.ac.th/Youtube : TAB Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECHCall Center : 035-336335

admin_tab

February 22, 2022

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดร. สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรมากกว่า 451 คน สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/ Youtube : TAB Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH Call Center : 035-336335

admin_nimda

September 24, 2020

พิธีรับใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเสถียรเศรษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมีนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีนักเรียน ระดับชั้นปวช. จำนวน 166 คน และนักศึกษาระดับชั้นปวส. จำนวน 226 คน สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/ Youtube : TAB Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH Call Center : 035-336335 คลิกเพือดูรูปภาพทั้งหมด

admin_nimda

September 22, 2020

DekTAB หัวในใฝ่ธรรมะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี วันที่ 16-18 ก.ย. 63 เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าความรักของพ่อแม่และคณะครู ส่งเสริมการศึกษาและให้เยาวชนได้รับประโยชน์จากการเข้าค่ายอบรมให้เยาวชนมีระเบียบวินัย ศีลธรรม จริยธรรม คุณธรรมและความสามัคคีห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ประวัติพระพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามในทางพระพุทธศาสนา และได้นำเอาหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เอง รู้จักรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม รู้จักแยกแยะความดีความชั่วออกจากกันได้ สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/ Youtube : TAB Thai-Tech Channel Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH Call Center : 035-336335

admin_nimda

September 22, 2020

พิธีไหว้ครู 2563

………………..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร กฤชสินชัย ผู้พิพากษาสมทบในศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรียอุธยา ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล ………………..จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณตน นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

admin_nimda

August 21, 2020
1 2 5