พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 3 เมษายน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 328 คน สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ…………………………….Website : http://tab.thai-tech.ac.th/Youtube : TAB Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECHCall Center : 035-336335

admin_tab

April 4, 2022

ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ…………………………….Website : http://tab.thai-tech.ac.th/Youtube : TAB Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECHCall Center : 035-336335

admin_tab

March 16, 2022

อบรมการใช้หุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท My Robot Time  โดยอาจารย์รวีวัชร์ ตรีสินบุรพงษ์ วิทยากรจาก บริษัท My Robot Time โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาในสนาม ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินขึ้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Robot  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

admin_tab

February 22, 2022

พิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ (Knowledge andprofessional experience) โดยมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานวิทยาลัยในเครือ ไทย-เทค นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ พร้อม คณาจารย์ นักเรียนนักศึกษา จำนวนกว่า 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ทั้งนี้ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นหนึ่งในโครงการปั้นเยาวชนให้เป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ด้วยปณิธานความมุ่งมั่นของสถานศึกษาอันมีห้องปฏิบัติการณ์อาชีพ คือ 1.​สปา 2.เสริมสวย 3.ห้องครัว 4.ห้องเบเกอร์รี่ 5.ร้านเครป 6.คาเฟ่กาแฟ น้ำ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มรประสบการณ์โดยตรงจากการปฏิบัติจริงสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ต่อไป

admin_tab

February 22, 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมคุณวุฒิวิชาชีพนักวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับ 3 ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้นปวส 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/……………………………….#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ…………………………….Website : http://tab.thai-tech.ac.th/Youtube : TAB Thai-Tech ChannelFacebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECHCall Center : 035-336335

admin_tab

February 22, 2022