Slide 1
รู้จริง
เรื่องธุรกิจนำเที่ยว

สมัครเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Slide 1
รู้จริง
เรื่องธุรกิจนำเที่ยว

สมัครเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

next arrownext arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow

E-Learning

ระบบการเรียนการสอนอีเลินนิ่ง

E-Student

ระบบตรวจสอบตารางเรียน และเชคผลการเรียน

E-MIS Teacher

ฟอร์มหนังสือและเอกสารต่างๆ

วิชาที่เปิดสอน

มาเรียนกับเราที่ TAB

  • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานอุดมศึกษา
  • เรียนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา
  • มีโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปี
  • ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย มีเครื่องปรับอากาศ
  • มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
  • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
  • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
  • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
  • ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก

NEWS & SHOWCASE

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 …

พิธีรับใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเสถียรเศรษฐ์ …

DekTAB หัวในใฝ่ธรรมะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี วันที่ …

พิธีไหว้ครู 2563

………………..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร …

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ …

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางสาววรเวียร์ ละมูล พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู …

Gallery & Video