Slide 1
รู้จริง
เรื่องธุรกิจนำเที่ยว

สมัครเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

Slide 1
รู้จริง
เรื่องธุรกิจนำเที่ยว

สมัครเรียนวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

next arrownext arrow
next arrownext arrow
previous arrowprevious arrow
previous arrowprevious arrow

E-Learning

ระบบการเรียนการสอนอีเลินนิ่ง

E-Student

ระบบตรวจสอบตารางเรียน และเชคผลการเรียน

ฟอร์มหนังสือและเอกสารต่างๆ

วิชาที่เปิดสอน

มาเรียนกับเราที่ TAB

  • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานอุดมศึกษา
  • เรียนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา
  • มีโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปี
  • ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย มีเครื่องปรับอากาศ
  • มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
  • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
  • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
  • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
  • ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก

NEWS & SHOWCASE

พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564วันที่ 3 เมษายน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี…

ออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย AR VR MR และ 3D

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี อบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า ด้วย…

พิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี พ.อ.อ.นรชัย กฤษณะเกษกุล สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานในพิธีเปิดแหล่งการเรียนรู้ประสบการณ์ด้านธุรกิจมืออาชีพ…

โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยี

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ…

#จบ ม.3 แล้วไปที่ไหนดี

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/ ………………………………. #DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ ……………………………. Website : http://tab.thai-tech.ac.th/…

Gallery & Video