เพลงประจำวิทยาลัย

เราภูมิใจมุ่งมั่นไปไม่รอรา
ไทยอโยธยาด้วยศรัทธายืนยง
แหล่งร่วมศึกษาวิชาเสริมส่ง
ปลูกฝั่งมั่นคงคุณธรรมนำสังคม
เราภูมิใจได้ร่ำเรียนวิชา
ไทยอโยธยาให้ได้มาสุขสม
แหล่งร่วมความรู้เชิตชูเพาะบ่ม
สุขสันต์รื่นรมณ์ร่มเย็นไม่เว้นวาย

สีม่วงโชติช่วงรุ่งเรืองสีเหลืองงามประเทืองเชิดฉาย
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์แห่งหลักชัย
ร่มคูณร่มใหญ่ได้อาศัยร่วมกัน
เราภูมิใจช่วยนำไทยวัฒนา
ไทยอโยธยางามสง่าสถาบัน
แหล่งรวมศึกษาวิชามุ่งมั่น
เป็นหลักประกันสร้างสรรค์เยาวชน

สีม่วงโชติช่วงรุ่งเรืองสีเหลืองงามประเทืองเชิดฉาย
ราชพฤกษ์สัญลักษณ์แห่งหลักชัย
ร่มคูณร่มใหญ่ได้อาศัยทั่วกัน
เราภูมิใจช่วยนำไทยวัฒนา
ไทยอโยธยางามสง่าสถาบัน
แหล่งรวมศึกษาวิชามุ่งมั่น
เป็นหลักประกันสร้างสรรค์เยาวชน