News

พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 …

พิธีรับใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเสถียรเศรษฐ์ …

DekTAB หัวในใฝ่ธรรมะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ณ วัดเขานกกระจิบ จ.ราชบุรี วันที่ …

พิธีไหว้ครู 2563

………………..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณศิริพร …

วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ …

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางสาววรเวียร์ ละมูล พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู …

VDO DEKTAB 63

การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ นักศึกษาวิชาดิจิทัลมีเดีย ร่วมกับอาจารย์และทีมงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายทำวิดีโอ(ภาพยนต์) เป็นการเรียนรู้เบื้องหลังการถ่ายทำ ได้ความรู้คำแนะนำ ประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือกันต่อไป เพราะTABเชื่อว่าการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด.

วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ประจำปี 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม …

Thai-Tech VLOG Workshop

ในวันที่13,14 และ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม …

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ของคณะครูอาจารย์ TAB โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเป็นผู้เข้าร่วมชั้นเรียน รวมถึงประเมินการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา

ไทย-เทค ร่วมแบ่งปัน

ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษากลุ่มทางเลือกในครือไทย-เทค พร้อมด้วย  นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือไทย-เทค(โดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ …

โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ”โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ กับ บริษัทซีพีออลล์ ณ สำนักงานการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ในพิธีลงนามความร่วมมือ …
1 2 3 4