การลงนามความร่วมมือ mou กับวิทยาลัยต่างประเทศ

Yangzhou polytechnic college China

Anhui Business Vocational College China

Balitar Islamic University Indonesia 

การลงนามความร่วมมือ mou กับสถานประกอบการ

บริษัทซีพีออลล์

สถานีข่าวเอทีวี.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยุธยา

ธนาคารออมสิน สาขาคลองสวนพลู

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อุทัย

เมืองไทยเลิชิ้ง

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน