บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )

การลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยต่างประเทศ

Yangzhou polytechnic college China

Anhui Business Vocational College China

Balitar Islamic University Indonesia

การลงนามความร่วมมือ MOU กับวิทยาลัยต่างประเทศ

บริษัทซีพีออลล์

สถานีข่าวเอทีวี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อยุธยา

ธนาคารออมสิน สาขาคลองสวนพลู

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ อุทัย

เมืองไทยเลิชิ้ง

เซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลาหัวหิน