วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

………………..วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง To be number one เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและสดุดีในพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” กระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม และแสดงออกซึ่งความรู้และความสามารถตามความถนัดและความสนใจ โดยมีผู้อำนวยการ วรเวียร ละมูลพัน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานเปิดงาน มีนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 และปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

admin_nimda

August 18, 2020

กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางสาววรเวียร์ ละมูล พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์

admin_nimda

August 13, 2020

VDO DEKTAB 63

การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ นักศึกษาวิชาดิจิทัลมีเดีย ร่วมกับอาจารย์และทีมงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายทำวิดีโอ(ภาพยนต์) เป็นการเรียนรู้เบื้องหลังการถ่ายทำ ได้ความรู้คำแนะนำ ประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือกันต่อไป เพราะTABเชื่อว่าการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด.

admin_nimda

July 23, 2020

วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ประจำปี 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ภายใต้ปรัชญา “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”  ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคาร D วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมทำพิธีกตเวทิตาคุณ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เพื่อน้อมรำลึกกตเวทิตาคุณถึงคุณงามความดีที่ท่านมีต่อ THAI-TECH และวงการการศึกษาของชาติ สมดั่งปรัชญาที่ท่านได้ให้ไว้ว่า “การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ”

admin_nimda

July 23, 2020

Thai-Tech VLOG Workshop

ในวันที่13,14 และ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม Thai-Tech Vlog Workshop โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบทักษะและประสบการณ์การถ่ายทำคลิปวิดีโอแนว Vlog แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ให้นำไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานแก่วิทยาลัยและเสริมสร้างความรู้ตั้งแต่กระบวนการคิด เตรียมงาน ถ่ายทำ และ ตัดต่อ พร้อมเคล็ดลับการทำงานจริงจากวิทยากรของศูนย์มีเดีย

admin_nimda

July 16, 2020

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ของคณะครูอาจารย์ TAB โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเป็นผู้เข้าร่วมชั้นเรียน รวมถึงประเมินการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา

admin_nimda

May 11, 2020

ไทย-เทค ร่วมแบ่งปัน

ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษากลุ่มทางเลือกในครือไทย-เทค พร้อมด้วย  นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือไทย-เทค(โดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ) มอบมะม่วงให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

admin_nimda

April 29, 2020

โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ”โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ กับ บริษัทซีพีออลล์ ณ สำนักงานการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.) ในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมี น.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ น.ส.ปัมาพร ถนอมเงิน หัวหน้าสำนักงานวิชาการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้

admin_nimda

March 4, 2020

คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน “การจัดแสดงสินค้า”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่2 เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน  16 ทีม ผลการแข่งขันดังนี้ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ไมโล อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้Tipco อันดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์ เด่นเฉาก๋วย และยังมีการทำโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ “การจัดแสดงสินค้า OTOP”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่3 (ภาคปฎิบัติ) ในครั้งนี้ โดยในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีหัวหน้าสังนักงานภาคพิเศษมาเป็นประธานครั้งนี้

admin_nimda

February 7, 2020

DekTAB ตะลุยเกาหลี แดนกิมจิ!

เมื่อวันที่ 2-7 ก.พ. 2563 สาขาการบัญชี เดินทางลัดฟ้าสู่ เกาะเชจูและอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆให้กับนักศึกษา ภายใต้โครงการ “Accounting เปิดประตูสู่อาเซียน” วัตถุประสงค์การศึกษาดูงาน  ครั้งนี้คือด้านเทคโนโลยีทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

admin_nimda

February 7, 2020
1 2 3 5