สมัครเรียนที่เทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สอบถาม โทร. 035-336-335
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ข้อมูลการสมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

ทำไมควรเลือกเรียนที่ ว.ไทยอโยธยาฯ

 • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานอุดมศึกษา
 • เรียนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา
 • มีโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปี
 • ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย มีเครื่องปรับอากาศ
 • มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
 • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
 • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 • ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. : จบการศึกษาระดับ ม.3/ กศน. หรือเทียบเท่า
 • ระดับ ปวส. : จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6/ กศน. หรือเทียบเท่า

เอกสารการสมัครเรียน

 1. ใบรบ.ฉบับจริง หรือใบรับรองการศึกษา
 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนศ
 4. สำเนาบัตรประชาชนของนศ.
 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

ช่องทางการชำระเงิน

1. เงินสด : ชำระที่วิทยาลัย เวลา 8.30-16.00

2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร :

ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุริจ

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 452-2-80422-9

3. ชำระผ่านบัตรเครดิต : ติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัย

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ Line ID : kumrai18

กำหนดการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง บัดนี้ – 31 พ.ค. 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งเเต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่ TSN

โทร 02-517-3999

website: http://tab.thai-tech.ac.th