#TAB A DAY OUT…ทริป “ราชบุรี ไม่มีเหงา”

นักศึกษา #สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
“เปิดมุมมองเพื่อการเรียนรู้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว”
ที่จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 18 – 19 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา
.
จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมุมมองของการท่องเที่ยวรวมถึงศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบัน
เพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับใช้กับรายวิชาที่ศึกษาอยู่
.
งานนี้ได้ทั้งความรู้ ความสนุก และเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ
ในการเริ่มต้นปี 2020 นี้ด้วยจ้า