#TAB ขยายเวลา! มอบทุนสนับสนุนสูงสุด 9,600 บาท*

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562

สมัครวันนี้ – 31 มกราคม 2563 รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 9,600 บาท*

สมัครเรียนคลิก http://tab.thai-tech.ac.th/register/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/TABTHAITECH/ หรือ โทร. 035-336-335

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด