มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร”

.มหาวิทยาลัยศรีปทุม ห่วงใย “นักศึกษา” – “บุคลากร” จัดทำประกันไวรัสโคโรน่า 25,036 กรมธรรม์ แก่นักศึกษาและบุคลากร   2 มี.ค. 2563 – จากการที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้ โรค “ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นโรคติดต่อร้ายแรง   ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยจึงได้ดำเนินการจัดทำประกันไวรัสโคโรน่า ให้แก่บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ทั้ง 3 วิทยาเขต จำนวน 25,036 คน   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังมีมาตรการดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยง ตามนโยบายของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อย่างเคร่งครัด   .วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ขอขอบคุณทางผู้บริหารระดับสูงของสถานศึกษาในเครือไทย-เทค ที่มีความห่วงใยต่อสุขภาพของนักเรียนและบุคลากรในเครือได้ดำเนินการจัดทำประกัน“ไวรัสโคโรน่า 2019” หรือ “COVID-19” ให้กับนักเรียนและบุคลากรทุกท่านในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ    

admin_nimda

March 4, 2020

#TAB ขยายเวลา! มอบทุนสนับสนุนสูงสุด 9,600 บาท*

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 สมัครวันนี้ – 31 มกราคม 2563 รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 9,600 บาท* สมัครเรียนคลิก http://tab.thai-tech.ac.th/register/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/TABTHAITECH/ หรือ โทร. 035-336-335 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

admin_nimda

January 9, 2020

กิจกรรมประกวด Smart Boy and Girl 2019

25 ธันวาคม 2562วิทยาลัยไทยอโยธยาฯ ได้จัดกิจกรรมประกวด Smart Boy and Girl 2019 ประจำปี 2562 ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ต่อเนื่อง 19 ปี โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาของ วท. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการแสดงความคิดสร้างสรร การกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรร ผ่านเวทีการประกวดนี้ ในปีนี้ได้มีนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถึง 48 คน ชาย 20 คน หญิง 28 คน โดยนักศึกษาแต่ละคนได้ประกวดผ่านการแสดงมากมาย เช่น การเต้นโคฟเวอร์ ร้องเพลงไทยสากล แต่งกลอน โดยการแข่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบออดิชั่นวันที่ 18 ธันวาคม 2562 รอบตัดสินวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และได้รับความสนใจจากเพื่อนๆในรั้ว วท. มาให้กำลังใจจำนวนมาก  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ยังได้รับเกีบรติ จาก น.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์ […]

admin_nimda

December 25, 2019

โค้งสุดท้าย! วันนี้ – 31 ธ.ค. 62 เท่านั้น! สมัครและลงทะเบียน รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 9,600 บาท*

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาประจำปี 2562 สมัครวันนี้ – 31 ธันวาคม 2562 รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 9,600 บาท* สมัครเรียนคลิก http://tab.thai-tech.ac.th/register/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม https://www.facebook.com/TABTHAITECH/ หรือ โทร. 035-336-335 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด

admin_nimda

December 24, 2019

TAB เปิดรับสมัครนักศึกษา 2563 มอบทุนการศึกษาสูงสุด 30,000 บาท*

  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ทุนเรียนดี / ทุนกีฬา / ทุนกิจกรรม  รับทุนสูงสุด 30,000 บาท* ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน สมัครและลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ – 21 ม.ค. 63 สมัครเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา http://tab.thai-tech.ac.th/register/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/TABTHAITECH/ หรือโทร. 035-336-335 *เงื่อนไขเป็นไปตามที่วิทยาลัยกำหนด  

admin_nimda

December 24, 2019