พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น มูลนิธิ ดร.สุข ประจำปี 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจร่วมกับมูลนิธิ ดร.สุข จัดงานมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2017

admin_nimda

June 2, 2019

กิจกรรมวันแม่ รอบวันอาทิตย์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ ให้แก่นักศึกษารอบวันอาทิตย์ โดยมี คุณ รจนา เพิ่มพูล เป็นประฐานในพิธี

admin_nimda

June 1, 2019

กีฬาสี TAB GAME 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี TAB GAME 2017 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสุขภาพที่ดีให้แกนักเรียน นักศึกษา

admin_nimda

June 1, 2019
1 4 5