ไทย-เทค ร่วมแบ่งปัน

ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษากลุ่มทางเลือกในครือไทย-เทค พร้อมด้วย  นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือไทย-เทค(โดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์ ) มอบมะม่วงให้กับสมาคมแม่บ้านตำรวจ ณ สโมสรตำรวจ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563