โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

4 มีนาคม 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ”โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ กับ บริษัทซีพีออลล์ ณ สำนักงานการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (สอศ.)

ในพิธีลงนามความร่วมมือ โดยมี น.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ น.ส.ปัมาพร ถนอมเงิน หัวหน้าสำนักงานวิชาการ เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้