โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน Anhui Business College China ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-25 ต.ค. 62