อบรมการใช้หุ่นยนต์สำหรับการแข่งขัน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท My Robot Time  โดยอาจารย์รวีวัชร์ ตรีสินบุรพงษ์ วิทยากรจาก บริษัท My Robot Time โดยมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการสร้างหุ่นยนต์ การเขียนโปรแกรม และมีการแข่งขันหุ่นยนต์ที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นมาในสนาม ซึ่งกิจกรรมได้ดำเนินขึ้นวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Robot  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ