พิธีรับใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเสถียรเศรษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมีนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานมอบใบประกาศมาตรฐานวิชาชีพ โดยมีนักเรียน ระดับชั้นปวช. จำนวน 166 คน และนักศึกษาระดับชั้นปวส. จำนวน 226 คน

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/
……………………………….
#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ
…………………………….
Website : http://tab.thai-tech.ac.th/
Youtube : TAB Thai-Tech Channel
Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH
Call Center : 035-336335

คลิกเพือดูรูปภาพทั้งหมด