พิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 3 เมษายน ที่ห้องประชุมเสถียรเสพย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ โดยมี นายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ให้นักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 6 สาขาวิชา รวมทั้งสิ้น 328 คน

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/
……………………………….
#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ
…………………………….
Website : http://tab.thai-tech.ac.th/
Youtube : TAB Thai-Tech Channel
Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH
Call Center : 035-336335