พิธีมอบเกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 24 กันยายน 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ สมาคมคนของแผ่นดิน ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีนายสุรเทพ ตั๊นประเสริฐ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากดร. สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษากลุ่มสถานศึกษาในเครือไทยเทค นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการและคณะผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้ โดยมีผู้เข้ารับเกียรติบัตรมากกว่า 451 คน

สมัครเรียน: http://tab.thai-tech.ac.th/register/
……………………………….
#DekTAB #ปวช #ปวส #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ
…………………………….
Website : http://tab.thai-tech.ac.th/
Youtube : TAB Thai-Tech Channel
Facebook : https://www.facebook.com/TABTHAITECH
Call Center : 035-336335