กิจกรรมประกวด Smart Boy and Girl 2019

25 ธันวาคม 2562
วิทยาลัยไทยอโยธยาฯ ได้จัดกิจกรรมประกวด Smart Boy and Girl 2019 ประจำปี 2562 ซึ่งทางวิทยาลัยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปี ต่อเนื่อง 19 ปี

โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักศึกษาของ วท. ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการแสดงความคิดสร้างสรร การกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรร ผ่านเวทีการประกวดนี้

ในปีนี้ได้มีนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เข้าร่วมถึง 48 คน ชาย 20 คน หญิง 28 คน โดยนักศึกษาแต่ละคนได้ประกวดผ่านการแสดงมากมาย เช่น การเต้นโคฟเวอร์ ร้องเพลงไทยสากล แต่งกลอน โดยการแข่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบออดิชั่นวันที่ 18 ธันวาคม 2562 รอบตัดสินวันที่ 25 ธันวาคม 2562 และได้รับความสนใจจากเพื่อนๆในรั้ว วท. มาให้กำลังใจจำนวนมาก  นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ยังได้รับเกีบรติ จาก น.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ มอบโล่ และ ของรางวัล

สำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้คือ นายธนพล โกสะ หนุ่มคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คว้ารางวัล Smart Boy 2019 และนางสาววิชญาดา โมราศรี Smart Girl 2019  ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด และขอบคุณนักศึกษาทุกๆคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ