ตักบาตรกับ TAB นั้นดีถ้ามีเธอ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม น.ส.วรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุร ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  เพื่อความเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563  โดยมีคณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 และเป็นการสืบทอดประเพณีในทางพุทธศาสนา ต่อเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณหน้าลานอเนกประสงค์