คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน “การจัดแสดงสินค้า”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่2 เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน  16 ทีม ผลการแข่งขันดังนี้

อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ไมโล

อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้Tipco

อันดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์ เด่นเฉาก๋วย

และยังมีการทำโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ “การจัดแสดงสินค้า OTOP”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่3 (ภาคปฎิบัติ) ในครั้งนี้ โดยในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีหัวหน้าสังนักงานภาคพิเศษมาเป็นประธานครั้งนี้