คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery
  • gallery

………….คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน “การจัดแสดงสินค้า”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่2 เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน  16 ทีม ผลการแข่งขันดังนี้

…………..อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ไมโล

…………..อันดับที่ 2 ผลิตภัณฑ์น้ำผลไม้Tipco

…………..อันดับที่ 3 ผลิตภัณฑ์ เด่นเฉาก๋วย

………….และยังมีการทำโครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ “การจัดแสดงสินค้า OTOP”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่3 (ภาคปฎิบัติ) ในครั้งนี้ โดยในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ มีหัวหน้าสังนักงานภาคพิเศษมาเป็นประธานครั้งนี้