กีฬาสี TAB GAME 2017

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้จัดกิจกรรมกีฬาสี TAB GAME 2017 ขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และสุขภาพที่ดีให้แกนักเรียน นักศึกษา