กิจกรรม Short-term Cultural Exchange

 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery
 • gallery

กิจกรรม Short-term Cultural Exchange Program มีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วม จำนวน 3 โรงเรียน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 5 ฐานกิจกรรม โดยมีนักเรียนแลกเปลื่ยนจาก Anhui Business College ประเทศจีน เป็นพี่เลี้ยงประจำฐาน