กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม นางสาววรเวียร์ ละมูล พันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เพื่อแสดงความจงรักภักดีในพระบุญญาบารมี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมเสถียรเสพย์