กิจกรรมวันลอยกระทง #DekTAB

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจจัดกิจกรรมวันลอยกระทงเพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ ประเพณีลอยกระทงเป็นหนึ่งในประเพณีสำคัญของคนไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน โดยมีความเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นการบูชาและขอขมาพระแม่คงคา ทั้งยังเป็นการสะเดาะเคราะห์ ลอยทุกข์โศกโรคภัยต่างๆออกไปพร้อมกับกระทงอีกด้วย