การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน  นักศึกษา

จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศีกษา 2562 ณ จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักเรียน  นักศึกษาที่เป็นตัวแทนของวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งขัน 57 คน

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 – 29 ม.ค. 2563 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) จังหวัดชลบุรี