News

VDO DEKTAB 63

การเรียนรู้เกิดจากการลงมือทำ นักศึกษาวิชาดิจิทัลมีเดีย ร่วมกับอาจารย์และทีมงานจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม ถ่ายทำวิดีโอ(ภาพยนต์) เป็นการเรียนรู้เบื้องหลังการถ่ายทำ ได้ความรู้คำแนะนำ ประสบการณ์ทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้น้องๆได้พัฒนาฝีมือกันต่อไป เพราะTABเชื่อว่าการลงมือทำคือการเรียนรู้ที่ดีที่สุด.

วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์” ประจำปี 2563

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีกตเวทิตาคุณ รำลึกวันคล้ายวันเกิด ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม…

Thai-Tech VLOG Workshop

ในวันที่13,14 และ 16 กรกฏาคม 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมกับ ศูนย์มีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม…

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์

ภาพบรรยากาศการทดสอบสอนออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM ของคณะครูอาจารย์ TAB โดยมีผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการเป็นผู้เข้าร่วมชั้นเรียน รวมถึงประเมินการสอน เพื่อเตรียมความพร้อมการเรียนออนไลน์ให้กับนักศึกษา

ไทย-เทค ร่วมแบ่งปัน

ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษากลุ่มทางเลือกในครือไทย-เทค พร้อมด้วย  นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ และผู้อำนวยการสถานศึกษาในเครือไทย-เทค(โดย ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ์…

โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม

4 มีนาคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ”โครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม” เพื่อการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีหลักสูตรเทคโนโลยีหรือสายปฎิบัติการ กับ บริษัทซีพีออลล์ ณ สำนักงานการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ…

คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

คณะวิชาการตลาด การทำโครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพภายใน “การจัดแสดงสินค้า”ของนักเรียนระดับชั้นปวช.ปีที่2 เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้จำนวน  16 ทีม ผลการแข่งขันดังนี้ อันดับที่ 1 ผลิตภัณฑ์ไมโล…

DekTAB ตะลุยเกาหลี แดนกิมจิ!

เมื่อวันที่ 2-7 ก.พ. 2563 สาขาการบัญชี เดินทางลัดฟ้าสู่ เกาะเชจูและอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็นการเดินทางไปศึกษาดูงาน เก็บเกี่ยวประสบการณ์เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆให้กับนักศึกษา…

DekTAB เปิดบูทประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจอเปิดบูทประชาสัมพันธ์ แนะแนวการศึกษาต่อ กับรับน้องๆ มัธยมโรงเรียนเครือ ในกิจกรรม Open…

การแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน  นักศึกษา จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ สถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ระดับชาติ ปีการศีกษา 2562 ณ…

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

วันนี้ 24 มกราคม 2563 ได้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจกับสถานประกอบการ วัตถุประสงค์ของการจัดงานในวันนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความต้องการ พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ เพื่อประสานความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับนักศึกษาเข้าทำงานต่อไป…

1 2 3 4 5