กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมทั้งหมด

03
พฤษภาคม
demo_image

ลงทะเบียนเรียน นักเรียนทุกระดับ รอบบ่ายพิเศษ

1:00 pm – 10:00 pm
อาคารหอประชุมใหญ่

ลงทะเบียนเรียน นักเรียนทุกระดับ รอบบ่ายพิเศษ

01
ตุลาคม
demo_image

English Camp

12:00 am – 12:00 am
ไทยเอเซีย โกลเด้นซี รีสอร์ท

3 Days and 2 Nights Camp from 01/10/2019 …

17
ตุลาคม
demo_image

ประชุมสถานประกอบการ

12:00 am – 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความต้องการของสถา …

26
ตุลาคม
demo_image

ประชุุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1

12:00 am – 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ประชุุมผู้ปกครอง และประกาศผลการเรียน ระด …

27
ตุลาคม
demo_image

ประชุุมผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2

12:00 am – 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ประชุุมผู้ปกครอง และประกาศผลการเรียน ระด …