กิจกรรมทั้งหมด

03
พฤษภาคม
demo_image
ลงทะเบียนเรียน นักเรียนทุกระดับ รอบบ่ายพิเศษ
1:00 pm - 10:00 pm
อาคารหอประชุมใหญ่

ลงทะเบียนเรียน นักเรียนทุกระดับ รอบบ่ายพิเศษ

01
ตุลาคม
demo_image
English Camp
12:00 am - 12:00 am
ไทยเอเซีย โกลเด้นซี รีสอร์ท

3 Days and 2 Nights Camp from 01/10/2019 …

17
ตุลาคม
demo_image
ประชุมสถานประกอบการ
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความต้องการของสถา …

26
ตุลาคม
demo_image
ประชุุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ประชุุมผู้ปกครอง และประกาศผลการเรียน ระด …

27
ตุลาคม
demo_image
ประชุุมผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

ประชุุมผู้ปกครอง และประกาศผลการเรียน ระด …

04
พฤศจิกายน
demo_image
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

สำนักมาตรฐานการศึกษาจะเปิดแก้ผลการเรียน …

11
พฤศจิกายน
demo_image
กิจกรรมวันลอยกระทง
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

กิจกรรมวันลอยกระทง วันที่ 8 พฤศจิกายน 62 …

30
พฤศจิกายน
demo_image
กิจกรรมค่ายเกษตร ปวส.1
12:00 am - 12:00 am
เสือป่าแค้มป์ จังหวัดสระบุรี

04
ธันวาคม
demo_image
กิจกรรมทำความดีถวายพ่อหลวง
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

06
ธันวาคม
demo_image
โครงการเปิดโลกทัศน์นักบัญชี
12:00 am - 12:00 am
ศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์

08
ธันวาคม
demo_image
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

13
ธันวาคม
demo_image
โครงการเปิดโลกทัศน์นักบัญชี
12:00 am - 12:00 am
บริษัท ซีพีเมจิ จำกัด

16
ธันวาคม
demo_image
18
ธันวาคม
demo_image
โครงการบรรยายวิชาพิเศษ เรื่องงานบริการและบุคลิกภาพในอุตสาหกรรม
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

18
ธันวาคม
demo_image
ประกวดSmart Boy & Girl(รอบคัดเลือก)
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

24
ธันวาคม
demo_image
โครงการปั้นธุรกิจมือาชีพ
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

25
ธันวาคม
demo_image
กิจกรรมวันคริสต์มาส
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

25
ธันวาคม
demo_image
ประกวดSmart Boy & Girl(รอบตัดสิน)
12:00 am - 12:00 am
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

29
มกราคม
demo_image
31
มกราคม
demo_image
กิจกรรมคลินิคคอมพิวเตอร์
12:00 am - 12:00 am
โรงเรียนวัดประดู่