วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563


สถาบันของคนรุ่นใหม่

สอบถาม โทร. 035-336-335
สมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด

ข้อมูลการรับสมัครเรียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตร ดังนี้

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ
 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด
 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด
 •  
 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ภาคปกติ และ ภาคทวิภาคี

 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ
 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด
 • ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการการตลาด
 • การวิเคราะห์ วิจัย การวางแผน การตลาดแบบบูรณาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
 • การสร้างระบบการขาย E-Commerce การออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • การสร้าง Application ด้านการตลาด การสร้างสื่อโฆษณา การทำธุรกิจขนาดย่อม
 • การประยุกตใช้คอมพิวเตอร์ในงานการตลาด
 •  
 • เรียนรู้การจัดการธุรกิจนำเที่ยว การออกตั๋วโดยสาร งานมัคคุเทศก์ ความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาและการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 • ความรู้ด้านการโรงแรม บริการอาหารและเครื่องดื่ม
 • การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
 • ความรู้ด้านธุรกิจการบินรวมทั้งเสริมศักยภาพด้วยความรู้ด้านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ

ทำไมควรเลือกเรียนที่ ว.ไทยอโยธยาฯ

 • เป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทานอุดมศึกษา
 • เรียนภาษาต่างประเทศกับอาจารย์เจ้าของภาษา
 • มีโครงการทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศทุกปี
 • ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทันสมัย มีเครื่องปรับอากาศ
 • มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
 • บุตรข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจเบิกค่าเล่าเรียนได้
 • นักศึกษาทุกคนมีประกันอุบัติเหตุ
 • มีกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ.
 • ติดถนนใหญ่ เดินทางสะดวก

รายละเอียดการสมัคร

 • คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ระดับ ปวช. : จบการศึกษาระดับ ม.3/ กศน. หรือเทียบเท่า

 • ระดับ ปวส. : จบการศึกษาระดับ ปวช./ม.6/ กศน. หรือเทียบเท่า

 • เอกสารการสมัครเรียน

 1. ใบรบ.ฉบับจริง หรือใบรับรองการศึกษา

 2. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว

 3. สำเนาทะเบียนบ้านของนศ.

 4. สำเนาบัตรประชาชนของนศ.

 5. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง

 • ช่องทางการชำระเงิน

 1. เงินสด : ชำระที่วิทยาลัย เวลา 8.30-16.00

 2. โอนผ่านบัญชีธนาคาร :
  ชื่อบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุริจ

  ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 452-2-80422-9

 3. ชำระผ่านบัตรเครดิต ติดต่อเจ้าหน้าที่วิทยาลัย

ส่งหลักฐานการชำระเงินได้ที่ Line ID : kumrai18

 • กำหนดการสมัคร

สมัครได้ด้วยตนเองพร้อมผู้ปกครอง บัดนี้ - 31 พ.ค. 2562 ทุกวันไม่เว้นวันหยุด ตั้งเเต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ หรือ สมัครออนไลน์ ได้ที่นี่

 • ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่

โทร. 035-336335

website: https://tab.thai-tech.ac.th

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ

 • 035 336335
 • 91/1 ถนนโรจนะ ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000