ประชุุมผู้ปกครองระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2

ประชุุมผู้ปกครอง และประกาศผลการเรียน
ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ณ ห้องประชุม ชั้น 6

Start Time

12:00 am

27 กันยายน, 2019

Finish Time

12:00 am

27 ตุลาคม, 2019

Address

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ