ประชุุมผู้ปกครอง ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 และ ปวส.1

ประชุุมผู้ปกครอง และประกาศผลการเรียน
ระดับชั้น ปวช.1 ปวช.2 ปวส.1 ณ ห้องประชุม ชั้น 6

Start Time

12:00 am

27 กันยายน, 2019

Finish Time

12:00 am

26 ตุลาคม, 2019

Address

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ