ประชุมสถานประกอบการ

เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ความต้องการของสถานประกอบการ และประสานความร่วมมือสถานประกอบการ สู่สถานศึกษาต่อการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

Start Time

12:00 am

27 กันยายน, 2019

Finish Time

12:00 am

17 ตุลาคม, 2019

Address

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ